Предприятия с 2175 души персонал са проверени от Държавната инспекция по труда в Силистра

Предприятия с 2175 души персонал са проверени от Държавната инспекция по труда в Силистра

BOBSTH 16:36:31 02-05-2016
MH1636BO.014
Силистра - инспекция по труда

Предприятия с 2175 души персонал са проверени от Държавната инспекция по труда в Силистра


Силистра, 2 май /Пеню Николов, БТА/
Предприятия с 2175 души персонал са проверени от Държавната инспекция по труда в Силистра през първото тримесечие, показва справка от инспекцията.
От проверените 205 предприятия от различни икономически дейности 71.2 на сто са микропредприятия - до 9 заети. Установени са 1370 нарушения на трудовото законодателство.Издадени са 1332 задължителни предписания. Спряна е една машина и от работа са отстранени двама души без необходимата квалификация. Издадени са 34 наказателни постановления, от които са влезли в сила 26 за 19 400 лева.
/МХ/