Безработицата в община Сливен през март е 14,10 на сто

Безработицата в община Сливен през март е 14,10 на сто

BOBSTH 16:03:01 02-05-2016
MH1602BO.009
Сливен - безработица

Безработицата
в община Сливен
през март е 14,10 на сто


Сливен, 2 май /Славея Петрова, БТА/
Равнището на безработица за община Сливен през март 2016 г. е 14,10 на сто, при 7444 души, регистрирани като безработни, съобщи директорката на Дирекция "Бюро по труда" - Сливен Тихомира Димитрова.
През март 51,2 процента от клиентите на Бюрото по труда са жени, над 56 на сто имат нисък или липсващ образователен ценз /4181 души/. Намалява до 20,7 на сто относителният дял на младежите под 29-годишна възраст. Повече 12 месеца поддържат регистрация 54 процента от безработните, а 84.2 на сто от клиентите са били регистрирани в Бюрото по труда повече от веднъж.
През този месец в БТ са постъпили заявки от работодатели, с които са разкрити 221 работни места, 181 от които са на първичен пазар. Частният сектор е обявил 156 свободни работни места. Преобладаващи с 88.7 на сто са били работните места, предназначени за неквалифициран персонал. Постъпили на работа са 375 безработни, при което 325 от тях са ползвали посредническите услуги на експертите от Бюрото по труда.
/МХ/