Прозрачност и диалогичност ще са основните приоритети в управлението на кмета на община Тетевен

Прозрачност и диалогичност ще са основните приоритети в управлението на кмета на община Тетевен

BOBSTH 15:38:01 28-04-2016
RM1539BO.043
Тетевен - кмет - управленска програма

Прозрачност и диалогичност ще са основните приоритети в управлението на кмета на община Тетевен


Тетевен, 28 април /Даниела Балабанова, БТА/
Прозрачност, откритост, диалогичност са сред основните приоритети в програмата за управление на кмета на община Тетевен Мадлена Бояджиева, заяви самата тя на пресконференция. Програмата е била приета на последното заседание на Общинския съвет. Разработена е на база предизборната й програма, но с конкретни цели, задачи и срокове за реализацията им. Свързана е не само с инвестиционни намерения и финансови ресурси, но и с проблеми, които могат да се решат с използване на интелектуалния и културен потенциал на жителите на общината.
Сред основните цели са засилване на местното самоуправление и гражданското общество, отговорно отношение към проблемите и интересите на гражданите, както и икономическо развитие, разкриване на работни места, ограничаване на процесите на миграция на хора в трудоспособна възраст.
Създаване на благоприятен бизнес климат, с цел привличане на инвеститори и разкриване на работни места, е друг приоритет пред Бояджиева и екипа й. Те ще работят и за максимално използване на възможностите за европейско финансиране, възстановяване на културния и спортния живот, който е изостанал през последните години.
Важен приоритет е развитието на туризма в общината, тъй като Тетевен има огромен потенциал. Предстои да бъде разработена стратегия за това. Консултативният съвет по туризъм е взел решение да бъде направена визитка на общината с всички атракции, да се увеличи рекламата на по-малко известните дестинации, предвиждат се нови инфраструктурни обекти, атракции, участие в туристически борси. В края на юни ще бъде организират и Празник на тетевенската саламура.
Бояджиева открои и други поставени цели за мандата и заяви, че програмата за управление е реалистична и има възможност да бъде осъществена.

/РУМ/