Общинският съвет в Радомир реши да прекрати членството на общината в "Местна инициативна група Радомир - Ковачевци - Земен"

Общинският съвет в Радомир реши да прекрати членството на общината в  "Местна инициативна група Радомир - Ковачевци - Земен"

BOBSTH 19:44:31 26-04-2016
MH1943BO.030
Радомир - Общински съвет

Общинският съвет в Радомир реши да прекрати членството на общината в "Местна инициативна група Радомир - Ковачевци - Земен"


Радомир, 26 април /Елка Робева,БТА/
Общинският съвет в Радомир реши да прекрати членството на общината в сдружението с нестопанска цел "Местна инициативна група Радомир - Ковачевци - Земен". Според кмета Пламен Алексиев са установени нарушения по обявяване на Общото събрание на сдружението, регистрацията на членовете, липсва прозрачност по отношение на финансовите ангажименти и др.
Съветникът Владимир Тренев, който е и председател на сдружението твърди, че решението проваля стратегия за 4 млн. евро и лишава от тези средства общините Радомир,Земен и Кавачевци. По думите му през миналия програмен период чрез сдружение "МИГ Радомир-Ковачевци-Земен" са приети 73 проектни предложения на обща стойност 8 948 439,90 лева, 37 са подписаните тристранни договори за 4 253 521,76 лева, от тях субсидията е 2 822 226,61 лева.
От общинската управа предлагат да бъде направена нова местна инициативна група.
Взетото решение ще бъде обжалвано пред областния управител на Перник д-р Александър Александров.
/МХ/