Общинският съвет на Добричката община ще направи преглед на язовирите

Общинският съвет на Добричката община ще направи преглед на язовирите

BOBSTH 10:33:31 22-04-2016
PP1032BO.010
Добричка община - язовири - състояние

Общинският съвет на Добричката
община ще направи преглед
на язовирите


Добричка община, 22 април /Юлияна Христова, БТА/
Общинският съвет на Добричката община ще направи преглед на петнайсетте язовира, които са нейна собственост.
Два от водоемите са в предаварийно състояние, според информация, подготвена от кмета Тошко Петков. След дългогодишна експлоатация чашата на язовир "Смолница"-2, чийто обем достига 170 000 кубически метра, е затлачена с много наноси. След наводнението през 2014 година е изготвен проект за реконструкция на язовира на стойност над 1 267 000 лева и е отправено искане за финансова подкрепа към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, но отговор не е получен. Общината заделя средства от бюджета за частичен ремонт на язовирната стена и изпускателя. Процедурата за избор на изпълнител е прекратена, след като не е подадена нито една оферта, посочва кметът на общината.
В предаварийно състояние заради улягане на короната на стената и високото ниво на преливника е и язовир "Полковник Иваново" с обем 35 000 кубически метра. През 2015 г. процедурата за изпълнител на ремонтните работи е прекратена, тъй като нито една оферта не е отговаряла на условията на възложителя.
Потенциално опасни за близки села или техническа инфраструктура освен "Смолница"-2 са още три язовира - "Полковник Минково" и "Плачи дол"-1 и 2, които са в неизправно, два от тях - в частично работоспособно състояние, се отбелязва в доклада. Общинският съвет ще обсъди състоянието на язовирите на заседанието си на 28 април.
/ПП/