Въжен мост в Русенско е опасен за преминаване

Въжен мост в Русенско е опасен за преминаване

BOBSTH 13:34:01 27-01-2016
MM1330BO.024
Русе - въжен мост - опасен

Въжен мост в Русенско
е опасен
за преминаване


Русе, 27 януари /Мартин Пенев, БТА/
Въженият мост над река Янтра в село Беляново, община Ценово, Русенско, трябва да бъде затворен за преминаване, тъй като е опасен - това е разпоредила Великотърновската апелативна прокуратура на кмета на общината след извършена проверка.
Дървената обшивка на съоръжението е прогнила, има корозия, като на места заварките са скъсани. Мостът се използва непрекъснато от живеещите в селата на двата бряга на реката.
От общината е било направено искане за отпускане на средства, но финансиране не е получено.
По тази причина прокуратурата е разпоредила на кмета на Ценово да се монтират преградни съоръжения и да се поставят предупредителни табели, недопускащи преминаването на хора.
/ММ/