Проектът за бюджет на Столичната община за 2016 г. е 1,18 млрд. лв.

Проектът за бюджет на Столичната община за 2016 г. е 1,18 млрд. лв.

BOBSTH 13:01:31 24-11-2015
RM1301BO.009
Столична община - бюджет - 2016 г.

Проектът за бюджет
на Столичната община за 2016 г.
е 1,18 млрд. лв.


София, 24 ноември /София Господинова, БТА/
Проектът за бюджет на Столичната община за 2016 г. е 1,18 млрд.лв., съобщи днес на пресконференция зам.-кметът по финанси Дончо Барбалов. Промяна в размера на данъците и таксите за поредна година няма да има.
Бюджетът за 2015 г. беше 1,49 млрд.лв. За 2016 г. той е по-малък заради вече готовите големи проекти, като този за завода за отпадъци, обясни Барбалов.
По европейски програми догодина Столичната община предвижда да усвои средства в размер на 195 млн.лв. Основният проект за 2016 г. е третият лъч на метрото, за който ще бъдат отделени 180 млн.лв. европейски средства и 20 млн.лв. от бюджета на Столичната община, информира Барбалов. Той подчерта, че не всички средства за метрото идват от европейските фондове, общината ежегодно осигурява между 20 и 30 млн.лв. от собствения си бюджет. Зам.-кметът обяви, че Столичната община не предвижда поемането на нови инвестиционни заеми.
За образование се предвиждат 35,6 млн.лв., което е с 1,2 млн.лв. повече спрямо 2015 г. За здравеопазване от общинския бюджет ще бъдат отделени с 13,7 млн.лв. Това е увеличение в размер на 522 хил.лв. За социални дейности са предвидени 15,2 млн.лв., със 730 хил.лв. повече от 2015 г., посочи Барбалов. Средствата за почистване на града се увеличават с 16 млн.лв. Общата сума за тази дейност е 113,8 млн.лв. Ще се чисти повече, особено вътрешнокварталните улици, подчерта зам.-кметът. Той обърна внимание, че в проекта за бюджет се предвиждат и повече средства за озеленяване -22 млн.лв., със 7,4 млн.лв. повече от 2015 г. Продължава строителството и обновяването на паркове, това изисква повече средства за тези дейности, подчерта Барбалов.
Той информира, че за изграждане и ремонт на улична мрежа, предимно за по-малките улици, се отделят 34,6 млн.лв., с 10,6 млн.лв. повече спрямо средствата за тази година. За ремонт и поддръжка на пътища има 5 млн.лв., с 975 хил.лв. повече. Барбалов обърна внимание, че в Капиталовата програма на общината също са предвидени средства за реконструкция и ремонт на улици.
В областта на културата от общинския бюджет ще бъдат отделени 20,6 млн.лв., с 213 хил.лв. повече. За отбрана и сигурност са предвидени 7,8 млн.лв. общински средства, със 184 хил.лв. повече спрямо 2015 г. Отделно от държавата се очакват 4,3 млн.лв., което е увеличение от 613 хил.лв. за сигурността и отбраната на столицата. Барбалов припомни за поетия ангажимент за увеличаване от догодина на броя на служителите в Общинска полиция, което се финансира именно през това перо. 3,5 млн.лв. от Капиталовата програма се отделят за инвестиции в системата на видеонаблюдение.
За физкултура и спорт са предвидени средства в размер на 1,9 млн.лв., с 400 хил.лв. повече спрямо 2015 г. Идеята е съвместно със Столичния общински съвет да се работи за създаване на програма за финансиране на масови спортни клубове, посочи Барбалов.
Капиталовата програма за 2016 г. ще бъде в размер на 366 млн.лв. През миналата година тази програма беше 700 млн.лв. Разликата се дължи на забавянето на проектите по новия програмен период. Затова за 2016 г. сме заложили само 195 млн.лв. от европейски средства, посочи Барбалов. Според него процентът на изпълнението на програмата ще бъде по-висок от миналогодишния. Друг източник за финансиране на Капиталовата програма са бюджетните средства - 171,6 млн.лв. От тях целевата субсидия от републиканския бюджет е 7,2 млн.лв. Няма значителна промяна спрямо 2015 г., каза Барбалов. Другият приходоизточник за Капиталовата програма са местните данъци и приходите от приватизация, като заложените постъпления са 79,1 млн.лв. Заемните средства са 85,3 млн.лв.
Проектът за бюджет ще бъде подложен на обществено обсъждане на 30 ноември от 10.30 ч. в Столичната община. След 20 януари проектът ще бъде внесен в Столичния общински съвет.

/РУМ/