Георги Мишев получи националната литературна награда "Йордан Йовков"

Георги Мишев получи националната литературна награда "Йордан Йовков"

BOBSTH 15:43:01 21-11-2015
PP1542BO.001
Добрич - награда - Йовков

Георги Мишев получи
националната литературна
награда "Йордан Йовков"


Добрич, 21 ноември /Станислава Георгиева, БТА/
В Добрич бе връчена националната литературна награда "Йордан Йовков" и съпътстващото я отличие. Събитието е в рамките на Йовковите литературни празници, посветени на 135 години от рождението на писателя.
По решение на общинския съвет наградата бе присъдена на Георги Мишев - писател и сценарист. Носител на отличието за принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно наследство е д-р Кремена Митева - главен уредник на къщата-музей с дом-паметник "Йордан Йовков" и изследовател на творчеството му.
Кметът на Добрич Йордан Йорданов им благодари за приноса към българската словесност и литература, както и за съхраняването и популяризирането на творчеството на Йовков.
В словото си проф. Михаил Неделчев каза, че Йордан Йовков е писателят, най-пряко въздействал стилово, тематично и като представяне на жанрови модели върху общите ходове на българската литература и на отделни авторски осъществявания. Той посочи, че десетки страници от творчеството на Георги Мишев също са облъхнати от Йовковското. "Йордан Йовков и неговата несекваща светла, бяла страна е несекващо вдъхновение за всички нас", каза в заключение проф. Неделчев.
Гости на събитието бяха областният управител Детелина Николова, председателят на общинския съвет Иво Пенчев, Боян Попов - внук на Йовков, Румяна и Никола Лазарови - родственици на писателя, Марин Кадиев - председател на Съюза на независимите български писатели.

/ПП/