Общини и институции от България и Румъния са обменили опит за работата си при бедствия и аварии

Общини и  институции от България и Румъния са обменили  опит за работата си при бедствия и аварии

BOBSTH 17:34:31 03-08-2015
RM1736BO.008
Свищов - Александрия - проект

Общини и институции от България и
Румъния са обменили опит за работата
си при бедствия и аварии


Велико Търново, 3 август /Марина Петрова, БТА/
Представители на община Свищов, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" във Велико Търново и подразделенията им в Свищов и Горна Оряховица са участвали в семинар в румънския град Александрия по проект "Подобряване на управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион", реализиран по Оперативна програма "Трансгранично сътрудничество 2007-2013", съобщиха от пресцентъра на община Свищов.
Основната цел на проекта е подобряване на сътрудничеството в трансграничната зона в областта на гражданската защита и повишаване ефективността на действията в случай на природни бедствия.
На срещата е коментирано, че през последните десет години в трансграничния регион са регистрирани няколко големи наводнения, причинили значителни материални щети и от двете страни на Дунав.
Отпуснатите до момента правителствените средства и в България, и в Румъния, са доста ограничени и недостатъчни, и с тях са решени само частични проблеми, като стойността на щетите е много по-голяма от реално отпуснатите суми, са отчели представителите на институциите.
Участниците са се обединили около идеята, че трябва да се работи за осигуряване на нова съвременна техника и обучение на хората за справяне с кризисните ситуации с европейско финансиране.
/РУМ/