Над 60 ученици от Разлог участваха в среща-дискусия на тема "Превенция срещу дрогата"

Над 60 ученици от Разлог участваха в среща-дискусия на тема "Превенция срещу дрогата"

BOBSTH 18:24:30 12-05-2015
MM1824BO.024
Разлог - ученици - дрога - превенция

Над 60 ученици от Разлог
участваха в среща-дискусия
на тема "Превенция срещу дрогата"


Разлог, 12 май /Емил Михайлов, БТА/
Над 60 ученици от Разлог участваха в среща-дискусия на тема
"Превенция срещу дрогата", съобщи пресцентърът на общината.
Срещата е била организирана от Местната комисия за борба с
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община
Разлог.
Много интересен за учениците е бил разговорът с д-р Теменужка
Любенова от Областния съвет по наркотични вещества и с
обществените възпитатели към местната комисия. Изключително
голямо въздействие върху тийнейджърите от Разлог са имали
представените филми по действителни случаи за наркозависими
млади хора, както и предоставените информационните материали за
наркотичните вещества. Според младите хора именно с откровени
разговори и представянето на факти за пагубното влияние на
дрогата ще се постигне търсеният превантивен ефект.

/ММ/