Изключително важно е да се улесни комуникацията между обществото и МВР

BOBSTH 12:26:30 23-04-2015
RM1227BO.010
Варна - форум - сигурност

Изключително важно е да се улесни
комуникацията между обществото
и МВР


Варна, 23 април /Димитър Абрашев, БТА/
Изключително важно е да се улесни комуникацията между
обществото и МВР, да има по-леки административни процедури и
кратки срокове за издаване на документи. Това каза на форум,
посветен на обществената сигурност, Радостина Якимова - Директор
на Фондация "Общество и сигурност".
Фондацията, в партньорство със Синдикалната федерация на
служителите в Министерство на вътрешните работи /СФСМВР/,
организира регионални форуми на тема "Нашата сигурност:
споделена или неразбрана отговорност?"
Форумите имат за цел да се представят визията и разбирането на
Фондация "Общество и сигурност" за това каква трябва да бъде
услугата "гражданска сигурност" на МВР, да се идентифицират
основните потребности на различни социално-икономически групи и
какво може да се направи на общинско, областно и национално ниво
за повишаване на личното усещане за сигурност на хората, обясни
Якимова.
Например, ако чужденец е с откраднати документи и трябва да
пътува на следващия ден, то това не може да се случи, защото по
закон са нужни три дни, посочи тя.
Липсата на реформи се обясняват липсата на склонност към
поемане на рискове, промяна на правилата и вяра, че "тежката
работа" води към успех, каза Радостина Якимова.
Според нея, за да се повиши нивото на лична сигурност особена
роля имат гражданите. Ниското доверие в институциите също има
особена роля. Все още не се прави оценка в МВР на работата по
превантивни дейности. Основните приоритети са съсредоточени за
разкриване на престъпленията.
Без участие на гражданското общество реформа в МВР не може да
има. Затова е нужен постоянен контакт с обществото, за да се
получава постоянно обратна връзка каква необходимост има то,
посочи Илия Кузманов - член на настоятелството на Фондация
"Общество и сигурност".
Понятието "сигурност" е особено важно. Както за НПО, така и
институциите, които са съпричастни към сигурността на
гражданите, каза Тодор Иванов - заместник-кмет на Варна.
Решаването на проблема трябва да започне със спазването на
закона от всички и комуникацията с хората. Именно защото никой
не ги чуваше те излязоха на улицата преди две години. Полицията
във Варна реагира адекватно и обществото тогава разбра, че
полицаите са част от него. Липсват обаче програми и обучения за
комуникация между общество и институции, посочи още Тодор Иванов
- заместник-кмет на Варна.


/РУМ/