Предоставяне на делекосъобщителни услуги за нуждите на БТА

22.01.2019 16:11:37 Решение | .pdf

22.01.2019 16:12:29 Обявление | .pdf

22.01.2019 16:14:25 Документация | .docx Приложения | .rar

21.02.2019 13:09:38 Протокол1 | .pdf

25.02.2019 14:51:06 Уведомление за отваряне на цени | .pdf

11.03.2019 14:46:02 Протокол2 | .pdf

11.03.2019 14:46:42 Протокол3 | .pdf

11.03.2019 14:47:05 Решение | .pdf

18.04.2019 14:39:28 Договор позиция 1 | .pdf

18.04.2019 14:40:26 Договор позиция 2 | .pdf