Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз на оборудване за обект "Дигитален мултимедиен център" - БТА

24.05.2018 г. Документация и приложения | .rar

25.05 2018 г. Обявление | .pdf 

25.05 2018 г. Решение | .pdf

10.07 2018 г. Уведомление за отваряне на цени  | .pdf

20.07.2018 г. Протокол1 и 2 | .pdf

20.07.2018 г. Доклад | .pdf

20.07.2018 г. Решение | .pdf

30.07.2018 г. Договор | .pdf