Осигуряване на денонощна физическа охрана на административната сграда на Българска телеграфна агенция

Решение за откриване на процедура | .pdf

Обявление за поръчка | .pdf

Документация  | .pdf   .doc

Образци на документи | .rar

Протокол 1 | .pdf

Съобщение за отваряне на ценовите предложения | .pdf

Протокол 2 | .pdf

Протокол 3 | .pdf

Доклад  | .pdf

Решение | .pdf

30.05.2018 Обявление за възложена поръчка  и договор  | .pdf  | .pdf