Осигуряване на денонощна физическа охрана на административната сграда на Българска телеграфна агенция

Заповед | .pdf

Решение за откриване на процедура | .pdf

Обявление за поръчка | .pdf

Регистрационна форма | .pdf

Документация  | .pdf .doc

Образци на документи | .docx

Решение за прекратяване и Протокол N 1 | .pdf

Обявление за прекратяване | .pdf