Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа нуждите на Българска телеграфна агенция- гр. София

#mce_temp_url#ЗАПОВЕД за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа нуждите на Българска телеграфна агенция- гр. София | .pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Техническо задание | .pdf  | .docx

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Методика | .pdf  | .docx

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Техническо и ценово предложение | .pdf | .docx

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Проект за договор | .pdf  | .docx

ДЕКЛАРАЦИИ - | .pdf | .docx

Публична покана АОП ID 9048289 | .pdf

ЗАПОВЕД | ПРОТОКОЛ | .pdf

ДОГОВОР | .pdf