Предоставяне на цифрова мобилна услуга клас "GSM" и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите на Българска телеграфна агенция- гр. София

ЗАПОВЕД за предоставяне на цифрова мобилна услуга клас "GSM" и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите на Българска телеграфна агенция- гр. София | .pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Техническо задание | .pdf | .docx

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Методика | .pdf | .docx

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл.47 ал.5 от ЗОП | .pdf | .docx

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Проект за договор | .pdf | .docx

Публична покана АОП | .pdf

ЗАПОВЕД | ПРОТОКОЛ | .pdf

 ДОГОВОР | .pdf